מאמרים
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" אסיא עט-פ, עמ' 13.
גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" אסיא עז-עח, עמ' 7.