מאמרים
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
"דם" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 16.
"קביעת רגע המוות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 14.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
שאלות ותשובות

תרופות מפרחי באך העשויים מסתם יינם

PDF Button פרחי באך עשויים, כידוע, מסתם יינם. מי שזקוק לכך – על סמך מה מתירים? או לא? פרחי באך עשויים, כידוע, מסתם יינם. מי שזקוק לכך – על סמך מה מתירים? או לא?