שאלות ותשובות

תרופות מפרחי באך העשויים מסתם יינם

פרחי באך עשויים, כידוע, מסתם יינם. מי שזקוק לכך – על סמך מה מתירים? או לא? פרחי באך עשויים, כידוע, מסתם יינם. מי שזקוק לכך – על סמך מה מתירים? או לא?