מאמרים
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות פו"ר – שו"ת" אסיא ז, עמ' 291-293.