מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלט (עדכון שני)" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שלט.
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
הלפרין, מרדכי. "רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח – תשנ"ח" אסיא ט, עמ' 3-38.
כהנא, קלמן. "על שיטת ה"בן יהוידע"" אסיא ו, עמ' 339.
כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית" אסיא ו, עמ' 303-338.
שאלות ותשובות

כתם לאחר לידה

PDF Button אני חודשים וחצי אחרי לידה מניקה לפני כמה ימים ראיתי על טישו כתם חום ללא הרגשה וכן נקודה רירית אדמדמה – פחות משיעור לאחר מכן הכל היה נקי. האם נחשב ככתם? אני חודשים וחצי אחרי לידה מניקה לפני כמה ימים ראיתי על טישו כתם חום ללא הרגשה וכן נקודה רירית אדמדמה – פחות …