מאמרים
שמש, אברהם. "חולי האבן – אבנים בדרכי השתן: טיפולים קדומים והשלכות הלכתיות" אסיא עט-פ, עמ' 6.
אוחנה, ראובן. "רשלנות רפואית או טעות בשוגג?" אסיא סא-סב, עמ' 196-198.