מאמרים
צפרי, ראם. "התרחשות של נישואי אח ואחות כתוצאה מתרומת זרע" אסיא עז-עח, עמ' 20.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
צפרי, ראם. "שתי תוספות למנחת שלמה" אסיא סה-סו, עמ' 17.
שאלות ותשובות