מאמרים
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.
"אבוד עצמו לדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 17.
"דת ומדע – נספח לערך למוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 1.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
פקטר, אברהם. "נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון" אסיא סז-סח, עמ' 131-203.