מאמרים
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.
הלפרין, מרדכי. "על דעתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי" אסיא ז, עמ' 137-144.