מאמרים
הכהן רפפורט, שבתי. "קביעת רגע המות והשתלת אברים: "התזת ראש" פיסיולוגית" עמק הלכה ב, עמ' 220-230.
רוזנר, פרד. "רקע רפואי להשתלת איברים" ספר הכינוס לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 183-184.
אריאל, יועזר. "הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג" אסיא סז-סח, עמ' 102-125.
הלפרין, מרדכי. "על דעתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי" אסיא ז, עמ' 137-144.
הכהן רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים (חלק ב')" אסיא ז, עמ' 109-116.