מאמרים
גליק, שמעון. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" עמק הלכה א, עמ' 164-168.
"עיוור" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 94.
"הנקה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 28.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
גלוכובסקי, מנחם, ומרדכי הלפרין. "פניית חולה מסוכן לרופא אליל – חשש כישוף, אוב וע"ז (שו"ת)" אסיא עג-עד, עמ' 2.