מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אבן העזר סימן א" נשמת אברהם - אבן העזר, עמ' א.
לב, זאב. "תינוק מבחנה: מעמד האם הפונדקאית" עמק הלכה ב, עמ' 163-172.
בן מאיר, יהושע. "השתלת עובר – יחוס אמהות לאם הפונדקאית או לאם הביולוגית" עמק הלכה ב, עמ' 141-162.
"תורשה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 35.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.