מאמרים
"הגבלות בגילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 25.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
פרוידנטל, גד. "תגובות יהודיות למחלת האיידס – במבט של חקר תולדות הרעיונות" אסיא י, עמ' 105-122.
קורח, שלמה. "על דרכי הלימוד בסוגיית "אמירת אמת לחולה"" אסיא ז, עמ' 33-35.
נבנצל, אביגדור. "מתן סמים משכרים לחולה מסוכן (כולל הערות)" אסיא ד, עמ' 260-264.
שאלות ותשובות

מקורות בנושא דיווח אמת לחולה על מצבו

PDF Button אודה למי שיוכל להוסיף על המקורות להלן (הסדר – כרונולוגי): מלכים ב פרק ח (י)   וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֱלִישָׁע לֵךְ אֱמָר <לא>  לוֹ  חָיֹה תִחְיֶה וְהִרְאַנִי יְדֹוָד כִּי מוֹת  יָמוּת : אבן עזרא בראשית פרק כז פסוק יט: אנכי  מי שאנכי ועשו בכורך. ואחרים אמרו כי בנחת אמר  אנכי , ונשא קול במלת  עשו …