שאלות ותשובות

יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר

יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר ישנו אזיק אלקטרוני שהוא מכשיר בדמות שעון-יד הרתוק לרגל האסיר, ולא עובד כאיתורן הקשור ללווין אלא בבית בו מתגורר האסיר קיים משדר הקולט כל הזמן אותות מה"אזיק", ללא קשר היכן נמצא האסיר. תנועת האדם איננה משפיעה דבר על המערכת, והמכשיר איננו יודע היכן האסיר בתוך הבית, זאת אומרת שכל …