מאמרים
שטיינברג, אברהם. "רשלנות רפואית – היבטים רפואיים, ציבוריים והלכתיים" שונות, עמ' .
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצה" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' קצה.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קפט" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' קפט.
טנדלר, משה. "דין לימוד רפואה ע"י כהנים" עמק הלכה ב, עמ' 213-219.
"סירוס" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 97.
שאלות ותשובות

יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר

PDF Button יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר ישנו אזיק אלקטרוני שהוא מכשיר בדמות שעון-יד הרתוק לרגל האסיר, ולא עובד כאיתורן הקשור ללווין אלא בבית בו מתגורר האסיר קיים משדר הקולט כל הזמן אותות מה"אזיק", ללא קשר היכן נמצא האסיר. תנועת האדם איננה משפיעה דבר על המערכת, והמכשיר איננו יודע היכן האסיר בתוך הבית, זאת …