מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / חושן משפט סימן תכ" נשמת אברהם - חושן משפט, עמ' תכ.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכח (עדכון שני)" נשמת אברהם - אורח חיים, עמ' שכח.
שטרן, יחיאל. "טבילת נשים נכות ומשותקות גפיים" עמק הלכה א, עמ' 257-278.
דייטש, מתתיהו. "בדיקה גניקולוגית בהלכה" עמק הלכה א, עמ' 221-256.
"מחלות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 63.