מאמרים
גראוס, חיה. "השתלת כבד באנגליה – מבט אישי" אסיא ז, עמ' 231-240.