מאמרים
ריינגולד, יעקב. "טיפול בקשישים – היבטים מעשיים" ספר הכינוס לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 290-293.
רוזין, א. "פתיחת המושב של בעיות סביב המוות" ספר הכינוס לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 273-274.