מאמרים
, . "השימוש בתאי גזע עובריים לצורכי מחקר רפואי" אסיא עג-עד, עמ' 10.
הלפרין, מרדכי. "רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח – תשנ"ח" אסיא ט, עמ' 3-38.
לוי, יעקב. "מילת התינוק האדום" אסיא א, עמ' 296-303.