מאמרים
פרידברג, חיים. "תכנון מרכז רפואי ע"פ ההלכה" אסיא ב, עמ' 154-162.