מאמרים
הלפרין, מרדכי. "מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו לענין יבום, ירושה, יוחסין ואיסורי קרובים" שונות, עמ' .
"כשרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 80.
"שבת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 64.
פרבשטיין, משה. "השוטה לדבר אחר" רפואה והלכה - הלכה למעשה, עמ' 2.
גלוכובסקי, מנחם, ומרדכי הלפרין. "פניית חולה מסוכן לרופא אליל – חשש כישוף, אוב וע"ז (שו"ת)" אסיא עג-עד, עמ' 2.