מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכח" נשמת אברהם - אורח חיים, עמ' שכח.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אורח חיים סימן ד" נשמת אברהם - אורח חיים, עמ' ד.
"דת ומדע – נספח לערך למוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 1.
מי עמי, נעמי. "תרומת זרע בישראל" אסיא עז-עח, עמ' 14.
פקטר, אברהם. "נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון" אסיא סז-סח, עמ' 131-203.
שאלות ותשובות

כתמי דם לאחר שאיבת ביציות במהלך טיפולי פוריות

PDF Button לאחר שאיבת ביציות במהלך טיפול פוריות יש כתמי דם כתוצאה מהתהליך. האם זה משפיע על 7 ימים נקיים? לאחר שאיבת ביציות במהלך טיפול פוריות יש כתמי דם כתוצאה מהתהליך. האם זה משפיע על 7 ימים נקיים?