שאלות ותשובות

פיזיותראפיה והלכה – צניעות, שבת.

שאלה של פיזיותראפיסטית שומרת מצוות:  א. מה מותר לה בעבודה עם מבוגרים מבחינת דיני נגיעה? ב. האם וכיצד מותר לה לעבוד בבית חולים כשנדרשות תורנויות שבת? שאלה של פיזיותראפיסטית שומרת מצוות: א. מה מותר לה בעבודה עם מבוגרים מבחינת דיני נגיעה?ב. האם וכיצד מותר לה לעבוד בבית חולים כשנדרשות תורנויות שבת?