מאמרים
קפלן, פייגע. "שיבוט בני אדם ושיבוט מולקולרי: מוסריות בעידן המודרני" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 3.