מאמרים
ליבזון, פנחס. "פסק הלכה רפואי במשקפיים של המולדת הסובייטית" אסיא ו, עמ' 287-289.
הלפרין, מרדכי. "בנידון הקדמת קריאת שם היילוד החולה" אסיא ד, עמ' 236-245.