מאמרים
שטיינברג, אברהם. "מבוא לפתולוגיה בתלמוד ובנושא כליו" אסיא ו, עמ' 193-198.
מירון, יעקב. "איזה בי"ד מוסמך לדון בקביעת אבהות" אסיא ה, עמ' 210-221.