מאמרים
מירון, יעקב. "איזה בי"ד מוסמך לדון בקביעת אבהות" אסיא ה, עמ' 210-221.