מאמרים
"מעיים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 75.
גלוכובסקי, מנחם, ומרדכי הלפרין. "פניית חולה מסוכן לרופא אליל – חשש כישוף, אוב וע"ז (שו"ת)" אסיא עג-עד, עמ' 2.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת" אסיא י, עמ' 323-325.
מירון, יעקב. "איזה בי"ד מוסמך לדון בקביעת אבהות" אסיא ה, עמ' 210-221.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים" אסיא ד, עמ' 72-78.