מאמרים
רבינוביץ', ב, ואחרים. "קביעת רגע המוות והשתלת איברים – סימפוזיון" אסיא א, עמ' 183-197.