מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלט (עדכון שני)" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שלט.
שולמן, רוברט. "פתיחת המושב בנושא איידס" ספר הכינוס לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 151.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת" אסיא י, עמ' 323-325.
שאלות ותשובות

מכתב שלושת הרופאים על הפסקת הנשימה

PDF Button נשמת אברהם סי’ שלט – המכתב של הרב מופיע בספר שלכם בעמוד 181 ראה במצורף מתוך הסיכום של הרב פרופ’ שטיינברג, והמודגש בו באדום, שהוא קיבל את עמדת הרופאים האלו, שמכתבם הובא בנשמת אברהם סימן שלט, ומכתבו של הגרש"ז אויערבאך מובא בספר קביעת רגע המוות, בעמ' 181.השאלה היא – האם הקריטריון שהם כותבים שם …