שאלות ותשובות

מכתב שלושת הרופאים על הפסקת הנשימה

נשמת אברהם סי’ שלט – המכתב של הרב מופיע בספר שלכם בעמוד 181 ראה במצורף מתוך הסיכום של הרב פרופ’ שטיינברג, והמודגש בו באדום, שהוא קיבל את עמדת הרופאים האלו, שמכתבם הובא בנשמת אברהם סימן שלט, ומכתבו של הגרש"ז אויערבאך מובא בספר קביעת רגע המוות, בעמ' 181.השאלה היא – האם הקריטריון שהם כותבים שם תואם את …