מאמרים
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.
מירון, יעקב. "איזה בי"ד מוסמך לדון בקביעת אבהות" אסיא ה, עמ' 210-221.