מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלט (עדכון שני)" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שלט.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שמ (עדכון)" נשמת אברהם - אורח חיים, עמ' שמ.
בוימל, יוסף. "בדין רופא שטעה והזיק" עמק הלכה ב, עמ' 135-140.
שפרן, יגאל. "האם מותרת הוראה לסטודנטים סביב מיטת חולה" עמק הלכה ב, עמ' 124-134.
בלייך, דוד. "שיבוט אנושי והלכה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 9.
שאלות ותשובות

התנדבות במד"א בשבת

PDF Button שלום רציתי לשאול לגבי התנדבות לכתחילה במד"א בשבת כי יש חוסר במתנדבים בשבת במד"א ירושלים [אני לא נהג] אם מותר. אם כן אז לגבי להחזיק פלאפון בשעת המשמרת ולהשתמש בו בשעת הצורך, וכן להחזיק עט ולכתוב בו טפסי חולה.נ.ב. אם יש ספר מפורט בהלכות שבת לרופא אם אפשר לשלוח לי את השם או …