מאמרים
גליק, שמעון. "היבטים אתיים של השתלת איברים" ספר הכינוס לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 190-193.
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.
גליק, שמעון. "ניסויים רפואיים בבני אדם" אסיא י, עמ' 87-94.
גליק, שמעון. "דיווח אמת לחולה" אסיא ז, עמ' 15-22.
גליק, שמעון. "הרופא היהודי – מי הוא ואיזהו?" אסיא ה, עמ' 13-16.