מאמרים
וולף, אודי. "חשש לטומאת כהנים בבנין המטה הארצי של המשטרה" אסיא עא-עב, עמ' 103-111.