מאמרים
רייכר-עתיר, רבקה. "הורים שכולים המבקשים לשוב למעגל הפוריות באמצעות IVF – היבטים נפשיים וחברתיים" אסיא סה-סו, עמ' 7.