מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
הראל, רותי. "עצם הלוז" אסיא נו, עמ' 125.