מאמרים
גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית מתורם (AID) בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל" אסיא ה, עמ' 125-142.