מאמרים
בן-אפריים, עידן. "ראיית כתמים ע"י דלטוניסטים (עיוורי צבעים חלקיים)" אסיא עט-פ, עמ' 18.