מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
קסירר, שלמה. "עוד על נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת" אסיא ט, עמ' 140-144.