מאמרים
רוזן, ישראל. "פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב" אסיא ד, עמ' 135-138.
בולג, שמעון. "השימוש בשבת במחשב כיס" אסיא ד, עמ' 131-134.