נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אונטרמן, איסר יהודה

אונטרמן, איסר יהודה. "בעיית השתלת לב מנקודת ההלכה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 8-9.