נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אסאד, יהודה

הופמן, דוד צבי, ויהודה אסאד. "דין כהן הלומד רפואה" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 28-29.