נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אשכנזי, ה. מ.

אשכנזי, ה. מ.. "הקריטריונים ל״מות המוח״" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 36.