נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בריש, מרדכי יעקב

בריש, מרדכי יעקב. "חלול שבת עבור מתאבד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 28.
בריש, מרדכי יעקב. "תפילין ותפלה – בחולה עם ציסטוסטומיה (CYSTOSTOMY)" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 17.