נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי סזקלי, ג'ורג'

שרשבסקי, בן ציון, ואחרים. "Report of the Investigation Committee on Protection of Hospitalized Mental Patients against Sexual Assault and Abuse" JME BOOK I, עמ' 345-351.