נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פריאר, זרם

פרייאר, זרם. "השפעתן של מחלות וירליות על העובר" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 14-16.
פרייאר, זרם. "הועדה הבין-משרדית לפקוח על מוהלים" ספר אסיא ג, עמ' 369-370.
פרייאר, זרם. "השפעתן של מחלות וירליות על העובר" ספר אסיא א, עמ' 95-97.