נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גניזי, יעקב

גניזי, יעקב. "חובת הרופא על פי ההלכה לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 146-166.
גניזי, יעקב. "חובת הרופא לטפל בחולה סופני המסרב טיפול" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 51-71.