נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פרידמן, יואל

ישראלי, שאול, ויואל פרידמן. "הכלאה גנטית של מינים שונים – שו"ת" ספר אסיא י, עמ' 191-192.