נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אדלר, מנחם

אדלר, מנחם, ומרדכי הלפרין. "על פיקוח נפש בביקור חולים, על הדבקה באיידס בשוגג ועל שיטת הבחירה בסקירת 50 שנות רפואה והלכה" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 99-100.
אדלר, מנחם. "פיקו"נ בביקור חולים; הדבקה באיידס בשוגג; שיטת הבחירה בסקירת 50 שנות רפואה והלכה" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 26.