נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גורן, אורי

גורן, אורי. "בקשת חולה להימנע מהנשמה מלאכותית – פסק דין" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 230-243.