נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רמון, חיים

רמון, חיים. "The Ethics of Public Health" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 12.
רמון, חיים. "ברכת שר הבריאות" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 17-18.