נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ולפיש, יוסף

ולפיש, יוסף. "ברית מילה באמצעות לייזר" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 183-191.
ולפיש, יוסף. "ברית מילה באמצעות לייזר" חוברת אסיא נו, עמ' 10-42.